Partnerzy

PARTNERZY

Global Development Research Group (GDRG) jest organizacją pozarządową typu think-tank specjalizującą się w interdyscyplinarnych studiach nad rozwojem. GDRG powstało w 2007 r. w odpowiedzi na potrzebę stworzenia niezależnej platformy współpracy w obszarze globalnego rozwoju dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. GDRG tworzą ekonomiści, geografowie, historycy, językoznawcy, politolodzy i socjologowie, którzy wspólnie podejmują inicjatywy badawcze i edukacyjne. Ich działania maja na celu upowszechnianie wiedzy o globalnym rozwoju i wypracowywanie rekomendacji dla polskiej polityki rozwojowej, poprzez zapewnienie wspólnego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz współpracę z jednostkami stawiającymi sobie podobne cele.
GDRG pełni rolę koordynatora projektu, zapewnia kadrę ekspercką, koordynację, komunikację i zarządzanie projektem w bliskiej współpracy z SWPS.

www.gdrg.org.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS) powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziale Prawa oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także dwóch wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). Studenci mają do wyboru 10 kierunków studiów. SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia i kulturoznawstwo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

Od 2009 SWPS rozpoczęła współpracę z Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach rekrutacji do międzynarodowego wolontariatu w projektach dotyczących pomocy rozwojowej. W ramach podpisanej z MSZ Umowy o Współpracy, SWPS prowadzi także program praktyk studenckich. Jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, z którą Ministerstwa Spraw Zagranicznych podpisało taką umowę.

SWPS jest liderem konsorcjum realizującego projekt; zapewnia kadrę naukową i dydaktyczną, infrastrukturę techniczną, wsparcie organizacyjne i marketingowe.
www.swps.pl

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) od 2007 roku znajduje się na liście 30 najbardziej wpływowych think tanków świata. NUPI posiada wieloletnie doświadczenie w projektach naukowo-badawczych i szkoleniowych z zakresu stosunków międzynarodowych; jest też kluczową instytucją doradczą w tej dziedzinie w relacjach z norweskim MSZ. Członkowie jej zarządu zasiadają w radzie przyznającej pokojową Nagrodę Nobla.

NUPI pełni rolę ekspercką. Przedstawiciele kluczowych departamentów ze względu na specyfikę i temat projektu będą pełnić rolę doradczą trakcie prac nad programem studiów podyplomowych.
www.nupi.no

Dodaj komentarz