Polskie Development Studies na SWPS

Development Studies w Polsce są realizowane wraz ze wsparciem zagranicznych instytucji i uczelni w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Studia są skupione na tematyce międzynarodowej współpracy rozwojowej oraz kształtowania i wdrażania programów pomocowych. Celem jest uzyskanie profesjonalnego kształcenia przyszłych kadr w tym zakresie na wzór modelu nordyckiego. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem studiów, projektem oraz innymi informacjami w temacie na stronie internetowej.

Brak możliwości komentowania