Studia

Studia Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Norwegian Institute of International Affairs i Global Development Research Group zapraszają na bezpłatne studia podyplomowe “Development Cooperation Policy and Management” (Zarządzanie polityką współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowego).

Adresaci Studiów

Propozycja studiów podyplomowych “Development Cooperation Policy and Management” skierowana jest do osób już zaangażowanych lub w niedalekiej przyszłości planujących zaangażować się w realizację projektów i programów pomocowych na rzecz krajów słabiej rozwiniętych, jak również do osób zainteresowanych tematyką dobrego rządzenia w kontekście trwałego i zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników instytucji zaangażowanych w przekazywanie pomocy rozwojowej oraz w kształtowanie i realizację polityki pomocowej na poziomie krajowym i europejskim, takich jak: organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz media.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Cel Studiów
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do kształtowania polityki rozwojowej oraz planowania i wdrażania  projektów i programów pomocowych w krajach rozwijających się i w okresie transformacji.

Studia dostarczą słuchaczom teoretycznej wiedzy na temat rozwoju globalnego, instytucjonalnych i politycznych uwarunkowań międzynarodowej współpracy rozwojowej, jak też praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem cyklem projektowym.

Tematyka Studiów
Tematyka zajęć wyznaczona jest przez kluczowe dla aktualnego podejścia do międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju obszary odpowiedzialności i kompetencji. Program zajęć składa się z 3 Bloków:

Blok I: Wprowadzenie do zagadnień rozwoju globalnego

–    Teorie i strategie wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego
–    Wybrane problemy rozwojowe: modernizacja, industrializacja, finanse, handel, rolnictwo, urbanizacja, migracje, zdrowie, edukacja
–    Systemy społeczno-gospodarcze krajów rozwijających się i w okresie transformacji
–    Polityczno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju: rola demokracji, praw człowieka i dobrego rządzenia w rozwoju i współpracy rozwojowej  

Blok II: Polityka współpracy rozwojowej
–    Światowy system pomocowy – ewolucja i uczestnicy
–    Oficjalna Pomoc Rozwojowa – klasyfikacja i finansowanie
–    Modele zarządzania pomocą w najważniejszych państwach-donatorach
–    Norweski system współpracy rozwojowej
–    System pomocy rozwojowej UE
–    Specyfika polskiego systemu pomocowego
–    Skuteczność pomocy rozwojowej i działania zmierzające do jej poprawy
–    Współpraca rozwojowa w sytuacjach kryzysowych

Blok III: Zarządzanie we współpracy rozwojowej
–    Narzędzia i formy polityki rozwojowej
–    Tworzenie Krajowych Strategii Rozwoju
–    Zarządzanie cyklem projektowym w systemie pomocy rozwojowej
–    Integracja zagadnień horyzontalnych w działaniach pomocowych

Kadra
Zajęcia prowadzone będą przez uznanych ekspertów krajowych i międzynarodowych, reprezentujących m.in. takie instytucje jak:
–    Norwegian Institute of International Affairs,
–    Universite libre de Bruxelles,
–    Komisja Europejska,
–    OECD,
–    Uniwersytet Warszawski,
–    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
–    Global Development Research Group.

Wszyscy wykładowcy Studiów zajmują się zagadnieniami współpracy rozwojowej od strony teoretycznej lub/i praktycznej. Znajdują się wśród nich specjaliści odpowiedzialni za realizację współpracy rozwojowej na różnych poziomach administracji Unii Europejskiej oraz projektów pomocowych w różnych częściach świata.

Organizacja Studiów
Studia będą trwały dwa semestry: od października 2010 roku do czerwca 2011 roku. Program obejmuje 220 godzin, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym (sobota, niedziela), w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym:
–    9-10 października 2010
–    23-24 października 2010
–    6-7 listopada 2010
–    20-21 listopada 2010
–    11-12 grudnia 2010
–    8-9 stycznia 2011
–    22-23 stycznia 2011

Planowane terminy zjazdów w semestrze letnim:
–    12-13 lutego 2011
–    26-27 lutego 2011
–    19-20 marca 2011
–    2-3 kwietnia 2011
–    16-17 kwietnia 2011
–    7-8 maja 2011
–    21-22 maja 2011
–    8-10 czerwca 2011 (konferencja)

Uwaga: organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów zjazdów.

Program studiów
Szczegółowy program studiów podyplomowych

Warunki zaliczenia

Program studiów podzielony jest na trzy bloki, z których każdy kończy się testem sprawdzającym. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów jest zaliczenie wszystkich wymaganych programem testów oraz uczestnictwo w zajęciach.

Rekrutacja

Rekrutacja na Studia trwa od 25 czerwca do 24 września 2010 roku.

  • W pierwszej kolejności konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie SWPS (więcej informacji na temat studiów podyplomowych prowadzonych przez SWPS znajdziesz na stronie www.podyplomowe.pl.
  • Po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie swojego CV na adres info@developmentstudies.eu ze słowem “rekrutacja” w tytule.
  • Ostatnim etapem będą rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, które odbędą się w dniach 27, 28 i 29 września.

Dodaj komentarz