Studia podyplomowe Development Studies w Polsce

Development Studies w Polsce są oferowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Tworzenie trwałych podstaw dla kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doświadczeń modelu nordyckiego”. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr mających mieć wpływ na międzynarodową współpracę rozwojową. Projekt realizowany jest etapami, w skład których oprócz studiów wchodzą badania edukacji i rynku pracy oraz perspektyw MWR w Polsce. Zapraszamy na stronę wszystkich ciekawych tematu.

Brak możliwości komentowania